Các PTN phục vụ nghiên cứu

Các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu

PTN Sinh y, P106 nhà T1 PTN Sinh lý thực vật, P131 nhà T1 PTN Hóa Sinh học, P135 nhà T1 PTN Vi khuẩn lam (tảo lam), P138 nhà T1 PTN Vi sinh vật học, P141 nhà T8 PTN Tảo và... Xem thêm