Các thiết bị bảng A

Các thiết bị bảng A

  STT Tên thiết bị Mã số Địa điểm đặt Người quản lý 1 Hệ thống phân tích hình ảnh Alpha Imager 6377 233-T1 Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Máy ly tâm 22R 233-T1... Xem thêm