Các thiết bị bảng A

Các thiết bị bảng A

  STT Tên thiết bị Mã số Địa điểm đặt Người quản lý 1 Máy phân tích axit nucleic và protein qua ảnh AlphaImager Mini System 6377 233-T1 Nguyễn Thị Hồng Vân 2... Xem thêm