Nghiên cứu

Công bố trong nước năm 2012

Nguyễn Quang Huy, Trần Thuý Hằng, 2012. Phân lập các chủng Bacillus có hoạt tính  tạo màng sinh vật (biofilm) và tác dụng kháng khuẩn của chúng. Tạp chí Sinh... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2011

Ha Phuong Thu, Le Thi Thu Huong, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Thi Tham, Nguyen Dac Tu, Ha Thi Minh Thi, Pham Thi Bich Hanh, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Thi Quy, Pham Hong Nam, Tran Dai Lam, Nguyen... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2010

Nguyen Dinh Thanh, Nguyen Thi Kim Thanh, Le The Hoai, 2010. Microwave-Assisted Synthesis of Acetophenone (per-O-acetylated-β-D-glucopyranosyl) -thiosemicarbazones, E-Journal of Chemistry, 7(3),... Xem thêm