Lưu trữ

Lịch công tác tuần thứ 51 của BLĐ Khoa (Từ ngày 23/8/2021 – 27/8/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(23/8)

·     Trưởng Khoa dự bảo vệ KLTN online (9h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm AUN (cả tuần)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online
Thứ Ba

(24/8)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)·      Trưởng Khoa dạy cao học online (14h00)

 

 

Thứ Tư

(25/8)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online·
 

Thứ Năm

(26/8)

 

··    Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải và Nguyễn Thành Nam họp hội đồng dự án TCNL Khoa online (14h00)
Thứ

Sáu

(27/8)

·     Trưởng Khoa dự trao bằng tốt nghiệp online (8h00)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online

·     Trưởng Khoa dạy cao học online  (14h00)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự seminar khoa học online (14h00)

 

 

Bài viết liên quan