Lưu trữ

Lịch công tác tuần thứ 01 của Ban LĐK (Từ ngày 06/9/2021 – 10/6/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(06/9)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác kiểm định AUN tại 334 Nguyễn Trãi (dự kiến cả tuần nếu được cấp giấy đi đường)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc về dự án TCNL

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online

Thứ Ba

(07/9)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia công tác chuẩn bị quay video, Livestream phục vụ kiểm định AUN (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho AUN

·       Trưởng Khoa họp đề tài Quốc Chí online (14h00) dự kiến

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn triển khai năm học mới

 

Thứ Tư

(08/9)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia công tác chuẩn bị quay video, Livestream phục vụ kiểm định AUN (dự kiến)

·

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online

·

Thứ Năm

(09/9)

 

·      Trưởng Khoa họp giao ban Trường online (8h30)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự Hội thảo Quốc Chí online (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia công tác chuẩn bị quay video, Livestream phục vụ kiểm định AUN (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho AUN

·
Thứ

Sáu

(10/9)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia công tác chuẩn bị quay video, Livestream phục vụ kiểm định AUN (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho AUN

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online

 

 

Bài viết liên quan