Lưu trữ

Lịch công tác tuần thứ 52 của Ban LĐK từ ngày (30/8/2021 – 03/9/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(30/8)

··     Trưởng Khoa họp đề tài tại Bộ công An online (14h00)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online

Thứ Ba

(31/8)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia tập huấn hệ thống VNU -LMS online (8h30)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết) và họp nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở của Khoa Sinh online (9h00)

. P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở online (10h30)

 

·      Trưởng Khoa họp đề tài Quốc Chí online (14h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp công tác đào tạo ĐH năm học mới online (14h00)

 

Thứ Tư

(01/9)

·     Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (9h00)·     Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ Cao học online (14h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online

 

Thứ Năm

(02/9)

 

·    Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Thứ

Sáu

(03/9)

··      Trưởng Khoa dạy cao học online (14h00)

 

 

Bài viết liên quan