Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 19 (Từ ngày 09/01/2023- 14/01/2023)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(09/01)

·         9h Ban LĐK họp thực hiện quy trình bổ nhiệm PTK – VPK

·         Ban LĐK Họp TTLDK

·         Ban LĐK Họp BLDK

·         14h-17h Trưởng Khoa tiếp cán bộ (P 429 T1)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia làm việc với Ban Đào tạo ĐHQGHN. Hòa Lạc

 

Thứ Ba

(10/01)

 

·         9h Trưởng Khoa họp kiểm kê thiết bị – P 301 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học, P232, T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực P.430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(11/01)

 

·         8h30 Ban LĐK họp HNTK ĐHQG2022 (trực tuyến)

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSV và XLMT

·         Ban LĐK Gặp mặt cựu giáo chức của Khoa

·         Trưởng Khoa Báo cáo thực hiện chuyên đề đề tài

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học , P232, T1

Thứ Năm

(12/01)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh  dự lễ trao bằng TS  – HT Ngụy Như Kon Tum – 19 Lê Thánh Tông·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học, P232, T1

Thứ Sáu

(13/01)

·         9h Trưởng Khoa dự Hội đồng bảo vệ LATS tại Viện Hàn lâm KHCNVN

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham dự bảo vệ luận án Tiến sĩ, P.418 nhà T1.

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         15h-18h Trưởng Khoa dạy chuyên đề VSV và XLMT

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia Hội đồng thẩm định khung chương trình đào tạo ThS tại Trường Quốc tế, ĐHQGHN.

Thứ Bảy

(14/01)

·

Bài viết liên quan