Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của ban LĐK tuần thứ 16 (Từ 19/12/2022- 23/12/20220

NgàySángChiều
Thứ Hai

(19/12)

·         10h-12h Ban LĐK dự buổi khai mạc kiểm định CL các CTDT – P 418 T1

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp BTK ngành mới Sinh dược học. VPK

·

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Chuẩn bị cho công tác kiểm định

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH (dạy bù)

 

Thứ Ba

(20/12)

 

·         8h-9h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia phỏng vấn kiểm định CL CTDT – P 422 T1

·         10h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp xếp loại VC-NLD

·         8 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác kiểm định (đến hết ngày thứ năm 22.12.2022

·         14h Trưởng Khoa dạy Cơ sở STVSV cho Cao học
 

Thứ Tư

(21/12)

 

·         9h-10h Trưởng Khoa tham gia dẫn Đoàn kiểm định thăm cơ sở vật chất

·         10h-12h Trưởng Khoa dạy chuyên đề

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại Phòng 430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Năm

(22/12)

·         8h Trưởng Khoa làm việc với Đoàn kiểm định (dự kiến)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp đánh giá nhiệm kì GĐ Bảo tàng SH (dự kiến)

·         15h Ban LĐK dự buổi bế mạc kiểm định CL các CTDT – P 418 T1

·         15h-18h Trưởng Khoa dạy Tiếng Anh chuyên ngành  – P 103 T4

·         13h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam kiểm tra CSVC BTSH cùng đoàn công tác của Trường ĐH KHTN

 

Thứ Sáu

(23/12)

·         Trưởng Khoa Dự Hội đồng xét khung CT Sinh dược học (dự kiến)

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dự Hội đồng cơ sở đánh giá đề án mở mới ngành Sinh dược học (dự kiến)

·         14h Trưởng Khoa dạy Cơ sở STVSV cho Cao học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Thứ Bảy

(24/12)

·         9 h P. Trưởng Khoa Ngyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học·

Bài viết liên quan