Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 44 của Ban LĐK (Từ ngày 04/7/2022 -08/7/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(04/7)

 Trưởng Khoa và các P.Trưởng Khoa đi nghỉ cùng Khoa (cả ngày)
 

Thứ Ba

(05/7)

 

·       8h30 Trưởng Khoa Họp thư ký đề tài Quốc chí

·       10h00 Trưởng Khoa Họp PTNTĐCNEP

·       9h Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa họp đoàn thực tập thiên nhiên

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(06/7)

 

·       9h00 Trưởng Khoa Họp tổng kết PTNTĐCNEP

·       9h00: Họp nhóm tiền trạm thực tập sản xuất lớp K64CNSH-CLC. VPK (dự kiến).

·        P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Năm

(07/7)

 

•  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc về  dự án TCNL chống xuống cấp của Khoa

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm thi Olympic sinh viên (VPK)

 

14h00 Trưởng Khoa Dự bảo vệ tại Viện Hàn lâm KH&CN
Thứ Sáu

(08/7)

·       Trưởng Khoa Công tác đoàn IBO (cả ngày)

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam đi tiền trạm thực tập sản xuất lớp K64CNSH-CLC (dự kiến)

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

 

Thứ Bảy

(09/7)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học

Bài viết liên quan