Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 32 của Ban LĐK (Từ ngày 11/4/2022 -15/4/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(11/04)

·      Nghỉ bù Lễ giỗ tổ Hùng Vương
 

Thứ Ba

(12/04)

 

·      Trưởng Khoa họp tiểu ban ra đề thi SĐH (9h00) và họp hội đồng tuyển sinh SĐH (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và họp ban điều hành tổ chức HNKHSV tại VPK (10h00)

·      Trưởng Khoa họp Đảng ủy Trường (14h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN tại giảng đường 311 –T5 (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(13/04)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn·      Trưởng Khoa họp tổ công tác về PTN trọng điểm (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường (14h00)

 

Thứ Năm

(14/04)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường (7h00 – 9h00) và dạy ở giảng đường 303 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp hội đồng đánh giá nhiệm vụ KHCN tỉnh Phú Yên

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học (dự kiến)
Thứ Sáu

(15/04)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 403 –T5 (7h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 401 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Cao học

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

 

Bài viết liên quan