Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 31 của Ban LĐK (Từ ngày 04/4/2022 -08/4/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/03)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 202 –T4 (7h00 – 9h00)

·      Ban LĐK họp Trưởng các đơn vị (9h00)

·      Trưởng Khoa dự Seminar PTN Trọng điểm tại P441 B (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp đánh giá triển khai đi học trở lại tại Trường tại P418 –T1 (14h00) và làm việc nhóm chuyên môn tại P107 –T2 (16h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 302 –T5 (15h00 -18h00)

 

Thứ Ba

(29/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn·      Trưởng Khoa họp thanh lý thiết bị Trường (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNKHTN tại giảng đường 311 –T5  (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(30/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp K64 SH tại giảng đường 204 –T4 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp đánh giá tiến độ đề tài

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tọa đàm tại Ban tuyên giáo TW (14h00)
 

Thứ Năm

(31/03)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường (7h00 – 9h00) và dạy ở giảng đường 303 –T5 (10h00 -12h00)

·      .Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT tại giảng đường 401 –T5 (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội nghị KHCN đổi mới sáng tạo 2022 tại Hòa Lạc (8h00)

·      Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(01/4)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 403 –T5 (7h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 401 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng SH 19 Lê Thánh Tông

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và tổ chức thi Cao học bổ sung

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng SH 19 Lê Thánh Tông

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

 

 

Bài viết liên quan