Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 15/3/2021 -19/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 28 từ ngày 15/03/2021 – 19/03/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(15/03)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Nguyễn Thành Nam họp nhóm đề thi vòng 2 (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp nhóm làm từ điển BKTT (9h00) và làm việc nhóm chuyên môn

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 511 –T4 (13h00 -16h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại giảng đường 514 –T4 (13h00 –15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp xét đề cương cao học tại VPK (14h00)

Thứ Ba

(16/03)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 503 –T3 (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNKHTN tại giảng đường 505 –T3 (10h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa họp tại Bộ KH và CN (14h00)
 

Thứ Tư

(17/03)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định tại P428 –T1 (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp triển khai công tác thực tập tham quan các lớp CLC (Dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm chuyên môn Dự án nội đồng (14h00)

 

Thứ Năm

(18/03)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Quảng Ninh đến hết tuần·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 302 –T5 (13h00 – 15h00) và họp Ban tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại giảng đường 503 –T3 (13h00 -16h00)

Thứ

Sáu

(19/03)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 502 –T3 (14h00 -16h00)

Bài viết liên quan