Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 26 của Ban LĐK (Từ ngày 28/2/2022 – 05/3/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/02)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị các công tác đón sinh viên đến trường tại VPK (cả ngày)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      Trưởng Khoa dạy  (13h00 -16h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp đánh giá dự án ARES online (15h00)

 

 

Thứ Ba

(01/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với Bộ KHCN·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp về gói thầu Dự án TTKHSS (14h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN  (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(02/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp SH K64 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(03/03)

 

·      Trưởng Khoa dạy  (10h00 -12h00)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  lớp CNSH CLC tại giảng đường 308 – T5 (13h00 -16h00)
Thứ Sáu

(04/03)

·      Trưởng Khoa dự hội nghị Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN tại Hòa Lạc (8h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự HNKH của ĐHQG tại Hòa Lạc

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT (10h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa dạy  (13h00 – 16h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp CNTN K64 (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Tiếng Anh cho cao học (14h00 -17h00)

Thứ Bảy

(05/03)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy dạy bù môn Vi sinh vật học ứng dụng (hệ chuẩn) (9h00 -12h00)·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy dạy bù môn Vi sinh vật học ứng dụng (hệ CNSH CLC) (14h00 – 17h00)

Bài viết liên quan