Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban LĐK tuần thứ 49 (Từ ngày 09/8/2021 – 13/8/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(09/8)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc online (cả tuần)·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online
Thứ Ba

(10/8)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)·     Trưởng Khoa dạy cao học online  (14h00)

 

 

Thứ Tư

(11/8)

·     Trưởng Khoa họp hội đồng tuyển sinh ĐH online (9h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online

·
 

Thứ Năm

(12/8)

 

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Ban thư ký xây dựng ngành mới online·
Thứ

Sáu

(13/8)

·     Trưởng Khoa họp đánh giá viên chức online (9h00)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)

·     Trưởng Khoa dạy cao học online  (14h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tổ chức thi hết môn Cao học online

 

Bài viết liên quan