Hội nghị, hội thảo

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN – Tiểu ban Sinh học

Hưởng ứng Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2014, ngày 4 tháng 10 tại khu du lịch sinh thái Sông Hồng Thủ đô (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Khoa Sinh học phối hợp với Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ enzym và Protein đã tổ chức Hội nghị Khoa học Tiểu ban Sinh học. Tham gia Hội nghị có đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Phó Hiệu trưởng trường trường, Các thày cô trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa cùng toàn thể cán bộ viên chức Khoa Sinh học. Hội nghị năm nay đã thu hút được 43 công trình gửi đăng tại kỷ yếu. Trong một ngày làm việc, Hội nghị đã nghe báo cáo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ Khoa Sinh học giai đoạn 2012-2014 cũng như các báo cáo khoa học được lựa chọn từ các đơn vị trong khoa, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ enzym và Protein, Viện sinh thái tài nguyên sinh vật. Các báo cáo tại Hội nghị đều có chiều sâu về khoa học và giá trị thực tiễn cao.

Đại diện nhà trường GS. TS Phan Tuấn Nghĩa – Hiệu phó Trường ĐHKHTN

Hội nghị khoa học năm nay với sự tài trợ của công ty BCE Việt Nam tại khu du lịch sinh thái Sông hồng là dịp bổ ích để các cán bộ khoa học trong Khoa, các đơn vị bên ngoài giao lưu trao đổi, hợp tác vì sự phát triển khoa học của Khoa trong giai đoạn tới.

Giám đốc BCE Việt Nam có phát biểu đôi lời về mối quan hệ hợp tác thân tín giữa BCE và Trường ĐHKHTN và Khoa Sinh học.

Chương trình hội nghị với 8 báo cáo khoa học của PGS.TS. Võ Thương Lan, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh, TS. Nguyễn Lai Thành, TS. Nguyễn Đình Thắng, TS. Trịnh Tất Cường, ThS. Nguyễn Thanh Sơn, ThS. Lưu Thị Thu Phương. ThS. Nguyễn Kim Thanh.

Tiểu ban Sinh học chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Bài viết liên quan