Seminar, Hội nghị, Hội thảo

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Sinh học năm 2019

Năm 2019, Khoa Sinh học đón nhận 60 báo cáo khoa học, thuộc 9 lớp sinh viên trong toàn khoa. Trong đó, 7 báo cáo từ các lớp hệ Quốc tế Sinh học, 18 báo cáo từ hệ Công nghệ Sinh học, 17 báo cáo từ hệ Tài năng Sinh học, 18 báo cáo từ hệ Sinh học. Trong tổng số 60 báo cáo thì có 6 báo cáo thuộc lĩnh vực Sinh học đại cương / Đa dạng sinh học và 54 báo cáo thuộc lĩnh vực Sinh học thực nghiệm / Công nghệ sinh học.

Theo chủ trương của Nhà trường, Khoa Sinh học tổ chức hai hình thức báo cáo: một số lượng báo cáo nhất định (18 báo cáo) được lựa chọn trình bày ở dạng báo cáo nói với 1 tiểu ban, và tất cả các báo cáo tham gia hội nghị đều được trình bày ở dạng poster với 2 tiểu ban.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các báo cáo xuất sắc. Tại mỗi tiểu ban có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 giải Khuyến Khích. Các báo cáo đạt giải cao của hội nghị năm nay có nhiều nét mới về nội dung khoa học và có tiến bộ về trình độ nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu được báo cáo đều có tiềm năng ứng dụng lớn trong y sinh học và nông nghiệp, là hai lĩnh vực quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Sinh học 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự thành công của Hội nghị thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Sinh học nói riêng và sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung.

Bài viết liên quan