Seminar, Hội nghị, Hội thảo

Hội thảo Sinh học Phân tử và Tế bào

Ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội đã diễn ra hội thảo Sinh học Phân tử và Tế bào.

Hội thảo là nơi giao lưu, chia sẻ về những kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử tế bào. Đây cũng là nơi mà giảng viên các trường đại học, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh nhiều trường đại học trong nước và quốc tế có buổi thảo luận khoa học chào mừng việc hoàn thành dự án dịch sách Sinh học Phân tử của tế bào và giao lưu với tác giả chính của cuốn sách Molecular Cell Biology, GS. Harvey Lodish, Học viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ.

 

Bài viết liên quan