Công đoàn

Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Sinh học năm 2014

Ngày 9 tháng 9 năm 2014, Hội nghị toàn thể cán bộ viên chức Khoa Sinh học đã được tổ chức trọng thể tại Phòng 421 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN với sự tham dự của: PGS.TS. Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Phó Chủ tịch Công đoàn Trường. Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013 – 2014 và Đề án công tác năm học 2014 – 2015 của PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Chủ nhiệm khoa. Hội nghị cũng nhận được các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường và các ý kiến đóng góp của các cán bộ trong Khoa cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng công tác năm học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Hội nghị đã ra quyết nghị thể hiện sự nhất trí, đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa Sinh học chung tay quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 để góp phần xây dựng và phát triển Khoa Sinh học ngày càng vững mạnh tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa.

Hội nghị đã tín nhiệm bầu 22 đồng chí đại diện cho tập thể cán bộ viên chức Khoa Sinh học tham dự Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2014.

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Linh – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến

Bài viết liên quan