Công đoàn

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn khoa

Thực hiện công văn hướng dẫn Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngày 17/10/2014, Công đoàn Khoa sinh học đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Đến dự với hội nghị có PGS.TS Nguyễn Quang Huy – Phó bí thư chi Bộ, Chủ nhiệm Khoa sinh học cùng toàn thể Ban chấp hành công đoàn Khoa, Tổ trưởng các tổ công đoàn trong Khoa.

Thực hiện công văn hướng dẫn Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ngày 17/10/2014, Công đoàn Khoa sinh học đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

Đến dự với hội nghị có PGS.TS Nguyễn Quang Huy – Phó bí thư chi Bộ, Chủ nhiệm Khoa sinh học cùng toàn thể Ban chấp hành công đoàn Khoa, Tổ trưởng các tổ công đoàn trong Khoa.

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo công tác công đoàn giai đoạn 2012-2014 và kế hoạch công tác giai đoạn 2014-2017 do PGS.TS Lê Thu Hà – Chủ tịch công đoàn Khoa trình bày. Hội nghị đã đóng góp các ý kiến cho báo cáo tổng kết và kế hoạch trong giai đoạn tới cũng như lắng nghe ý kiến góp ý của chi ủy, ban chủ nhiệm Khoa cho công tác công đoàn Khoa được hiệu quả hơn.

Hội nghị cũng giới thiệu nhân sự cho ban chấp hành công đoàn trường trong giai đoạn tới

Bài viết liên quan