Đoàn thể

Phát động cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân”

89- PHAT DONG TC CUOC THI TIM HIEU PHAP LUAT VE BAU CU

Trường DDHQG Hà Nội phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân” với nội dung Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi…

Chi tiết trong công văn đính kèm.

Bài viết liên quan