Công đoàn

Đại hội Chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ 2014-2015

Ngày 16-10-2014 tại phòng 405 T2 diễn ra đại hội chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2014-2015. Thành phần tham gia gồm toàn thể đoàn viên Khoa Sinh học. Khách mời có đại diện Chi Bộ Khoa Sinh học PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn – Bí thư chi Bộ, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy Chủ nhiệm khoa Sinh học, Ths Lê Thanh Hương – đại diện BCH Công đoàn Khoa và TS. Đỗ Minh Hà – Bí thư liên chi đoàn. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ cũ và phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã được nghe báo cáo công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, công tác chuyên môn, công tác văn hóa, văn nghệ thể thao. Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Bí thư chi Bộ, Chủ nhiệm Khoa trong việc phát huy sức mạnh của chi đoàn cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 16-10-2014 tại phòng 405 T2 diễn ra đại hội chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2014-2015. Thành phần tham gia gồm toàn thể đoàn viên Khoa Sinh học. Khách mời có đại diện Chi Bộ Khoa Sinh học PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn –  Bí thư chi Bộ, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy Chủ nhiệm khoa Sinh học, Ths Lê Thanh Hương – đại diện BCH Công đoàn Khoa và TS. Đỗ Minh Hà – Bí thư liên chi đoàn.

Đại hội đã  báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ cũ và phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã được nghe báo cáo công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, công tác chuyên môn, công tác văn hóa, văn nghệ thể thao.

Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Bí thư chi Bộ, Chủ nhiệm Khoa trong việc phát huy sức mạnh của chi đoàn cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới, thông qua cầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín đã bầu ra được 3 đồng chí trong ban chấp hành mới nhiệm kỳ năm học 2014-2015 bao gồm:

Đồng chí : Trần Đức Long

Đồng chí : Nguyễn Huy Hoàng

Đồng chí : Lê Lan Phương

Sau đây là một vài hình ảnh của đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2015
Chi ủy và Ban chủ nhiệm Khoa tặng hoa cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2014
Chi ủy và Ban chủ nhiệm khoa tặng hoa cho ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2014-2015

Tin bài: Nguyễn Quang Huy

Bài viết liên quan