Công đoàn

Công đoàn Khoa Sinh học tham gia Hội diễn văn nghệ Trường Đại học KHTN

Hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội – Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, công đoàn Khoa Sinh học đã tích cực tham gia Hội diễn văn nghệ do Công đoàn Trường tổ chức.

Chương trình văn nghệ của Công đoàn Khoa Sinh học bao gồm 3 tiết mục: Thăng Long Việt Nam bay lên, sáng tác Hồ Trọng Tuấn, Hà Nội niềm tin và hy vọng, sáng tác Phan Nhân và Bài ca Đại học Tổng hợp, sáng tác Hoàng Vân. Tiết mục của Khoa Sinh học đã đạt giải Ba hợp xướng và giải Ba toàn đoàn.

Bài viết liên quan