Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Giải thưởng khoa học ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 1083/BKHCN-HTQT ngày 18/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề cử ứng viên tham gia giải thưởng khoa học ASEAN-US dành cho phụ nữ năm 2019.

Hồ sơ tham gia giải thưởng trực tuyến trên trang web www.sicenceprize4womwn.asean.org.

Thông tin chi tiết về giải thưởng trong file gửi kèm.

CV 1186 DHQGHN-KHCN

01-Theme-Science-Prize-for-Women-2019

02-Official-Prize-Rules_Science-Prize-for-Women-2019-2

03-ASEAN-US Science Prize for Women 2019

Bài viết liên quan