Đoàn thể

Đại hội Chi đoàn Cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2017-2018

Ngày 02-11-2017 tại phòng 416 T1 đã diễn ra đại hội chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2017-2018. Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ cũ và phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Đại diện Khoa Sinh học, Chi bộ, Liên chi Đoàn Khoa Sinh học trong việc phát huy sức mạnh của chi đoàn cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 02-11-2017 tại phòng 416 T1 đã diễn ra đại hội chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học nhiệm kỳ 2017-2018.

Thành phần tham gia gồm toàn thể đoàn viên chi đoàn cán bộ Khoa Sinh học. Khách mời có đại diện Chi Bộ Khoa Sinh học PGS.TS. Nguyễn Trung Thành –  Phó Bí thư chi Bộ, Phó trưởng Khoa Sinh học, TS. Nguyễn Thành Nam – Chi ủy viên Chi bộ Khoa Sinh học, đ/c Đinh Thị Bích Hằng – Phó bí thư liên chi đoàn.

Đại hội đã  báo cáo tổng kết hoạt động của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ cũ và phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng lắng nghe các ý kiến góp ý và chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Trung Thành – Phó bí thư chi Bộ, Phó Trưởng Khoa Sinh học và đ/c Đinh Thị Bích Hằng – Phó bí thư liên chi đoàn trong việc phát huy sức mạnh của chi đoàn cán bộ và đẩy mạnh các họạ động trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới, thông qua cầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín đã bầu ra được 3 đồng chí trong ban chấp hành mới nhiệm kỳ năm học 2017-2018 bao gồm:

Đồng chí : Lê Lan Phương

Đồng chí : Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Đồng chí : Nguyễn Thị Bích Loan

Sau đây là một vài hình ảnh của đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ 2017-2018
PGS.TS. Nguyễn Trung Thành tặng hoa BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017
PGS.TS. Nguyễn Trung Thành tặng hoa, chúc mừng BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018
TS. Nguyễn Thị Hồng Loan (bí thư chi đoàn nhiệm kỳ 2016-2017) tặng hoa chúc mừng BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới
Toàn thể đại hội chụp ảnh kỷ niệm.

Bài viết liên quan