Nghiên cứu

Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

 

TTTên đề tàiChủ trìCơ quan cấp kinh phíThời gian thực hiện
1“Follow-up improvements of lithotrophic microbial fuel cells for use as on-site detectors for iron in water sources (in Vietnam)”
TS. Phạm Thế HảiĐề tài hợp tác quốc tế thuộc chương trình KIST Alumni Program2019 – 2020
2Transgenerational effects of thermal extremes and bisphenol A (BPA) on fish using the zebrafish as
the model species
TS. Phạm Thị DậuIFS2019-2020
3“Field-scale application of vetiver grass to mitigate dioxin contaminated soil at Bien Hoa airbase” Đề tài hợp tác với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc chương trình PEER do USAID (Mỹ) tài trợTS. Ngô Thị Thuý Hường (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) USAID (Mỹ) tài trợ2018 – 2021
4Exploring the medical, (eco)-toxicological and socio-economic potential of natural extracts in north VietnamKhoa Sinh họcARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur.2017-2022
5Đánh giá các đặc tính sinh học của các phân tử mới và phụ gia thực phẩm dựa trên mô hình tế bào và cá ngựa vằn.Nguyễn Lai ThànhĐề tài hợp tác Việt Bỉ2016-2018
    

 

Bài viết liên quan