Nghiên cứu

Các đề tài dự án đang triển khai

Bước đầu nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu vi sinh vật để sử dụng làm cảm biến sinh học phát hiện tại chỗ sắt và mangan trong các nguồn nước (ở Việt Nam). Nafosted 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thế Hải

Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn Quốc gia Bến Én, tỉnh Thanh Hóa (30/HĐ-VQG-BQL). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam. Nafosted 2013-2016. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Lương Hằng

Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái đầm phá ven biển Việt Nam. Đề tài Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2011-2015. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Điều tra, lập danh lục khu khu hệ động, thực vật rừng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (HĐ: 83/HĐ-BQL). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Điều tra, lập danh lục khu khu hệ động, thực vật rừng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa (HĐ: 283/HĐKT-BTPH). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Nâng cao năng lực nhận thức của cộng đồng (đối tượng là thanh niên trường học và cư dân ở một số khu vực nhạy cảm) trong vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đề tài ĐHQGH nhóm B 2012-2014. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Minh Hà

Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS. ĐT-PTNTĐ-2012-G/02. Đề tài cấp Nhà nước 2012-2015. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Phương Thuận

Nghiên cứu các mối liên quan giữa khả năng tập chống chịu của khoai tây trước các yếu tố nhiệt độ cao, hạn hán, độ mặn cao. Nafosted 2013-2016. Mã số 106.06-2012.14. Chủ trì: TS. Lê Quỳnh Mai

Nghiên cứu cơ chế kháng vemurafenib của các dòng tế bào melanoma mang đột biến BRAFV600E và đánh giá khả năng điều trị melanoma kháng vemurafenib bằng một số phytochemical. Nafosted 2014-2017. Mã số 106-NN.02-2013.07. Chủ trì:TS. Nguyễn Đình Thắng

Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gene mã hóa cho protein vận chuyển ion Na+. Nafosted 2014-2017. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Phúc

Nghiên cứu công nghệ phòng trừ sinh vật gây hại các công trình di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu phố cổ Hội An (HĐ: 3/2012/HĐ, VPTM-ĐHKHTN). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Đức

Nghiên cứu đa dạng sinh học một số taxon Động vật không xương sống nước ngọt (côn trùng nước, giáp xác cỡ lớn, thân mềm) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đề tài ĐHQGH nhóm B 2012-2014. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Đức

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912) ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn. Đề tài ĐHQGH nhóm B 2012-2014. Chủ nhiệm đề tài: NCS. Nguyễn Thị Lan Anh

Nghiên cứu khu hệ côn trùng nước bộ Cánh nửa (Hemiptera) tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam. Nafosted 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Đức.

Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Đề tài cấp Nhà nước 2012-2015. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trịnh Hồng Thái

Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học (biofilm) trong xử lý nước thải giàu N,P. 06/HĐ-ĐT.06.12/CNMT. Đề tài Bộ Công thương 2012-2014. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Huy

Nghiên cứu proteinase kim loại và protein ức chế proteinase kim loại của bệnh ung thư đại trực tràng. Đề tài ĐHQGH nhóm A 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Nghiên cứu sự tích tụ kim loại nặng của một số loài cá kinh tế nước ngọt và ảnh hưởng của chúng lên một số chỉ tiêu hóa sinh. Đề tài ĐHQGH nhóm B 2012-2014. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thu Hà

Nghiên cứu thành phần loài cá khu vực biển ven bờ tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác hợp lý và phát triển bền vững. Đề tài ĐHQGH nhóm B 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thành Nam

Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của một số gen và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư và ung thư tiền liệt tuyến. Đề tài cấp Nhà nước 2012-2015. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Võ Thị Thương Lan

Nghiên cứu ứng dụng cây sói rừng (Sarcandra glabra) để hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư. Đề tài Viện Y học Cổ truyền Quân đội 2012. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

Nghiên cứu xây dựng mô hình độc học phát triển phôi cá ngựa vằn và tế bào gốc phôi chuột nuôi cấy để thử nghiệm đánh giá tác động của một số phụ gia thực phẩm. Đề tài ĐHQGH nhóm B 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Lai Thành

Sử dụng phương pháp sinh học phân tử hiện đại kết hợp với phương pháp hình thái truyền thống được cập nhật để xác định các mối quan hệ phát sinh hệ thống của một số nhóm loài Thông ở Việt Nam chưa thấy sự phân biệt rõ rệt về hình thái. Nafosted 2013-2015. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Phan Kế Lộc

Tinh sạch và nghiên cứu tính chất enzyme dehalogenase từ một chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam. Đề tài ĐHQGH 2012-2014. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Huy

Bài viết liên quan