Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 51 (Từu ngày 21/8/2023 đến 25/8/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/8)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Triển khai điều chỉnh Khung chương trình sau đại học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1; Họp Hội đồng TS trường

·         14h P Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội thảo JSPS-VAST (IGR & KUM). Viện KH&CN Việt Nam – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp trên Bộ Giáo dục.

 

Thứ Ba

(22/8)

·         8h15 Trưởng Khoa dự seminar khoa học – VPK

·         11h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tiếp đoàn tiền trạm ĐQS Nhật Bản tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa  Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp nhóm nghiên cứu

 

Thứ Tư

(23/8)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia họp triển khai hoạt động công tác sinh viên năm học 2023-2024 Trường. P. 418-T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Thứ Năm

(24/8)

·         9h BLĐ Khoa họp HĐKH-ĐT

 

·         14h BLĐ Khoa họp chi bộ – VPK

·         BLĐ Khoa Họp TTLDK về rà soát quy hoạch

Thứ Sáu (25/8)·         9h Trưởng Khoa tiếp đại diện ĐH Kochi

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan