Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 49 (Từ ngày 07/8/2023 đến 11/8/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(07/8)

·         8h Trưởng Khoa họp nghiệm thu gói thầu – P 301 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Triển khai thực hiện điều chỉnh khung chương trình (cả tuần)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp xây dựng TT CNSH XS cùng GS Nghĩa (cả ngày)

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

 

Thứ Ba

(08/8)

·         8h30 Trưởng Khoa họp kiểm kê TB trường – P 401 T1

·         8h00 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Đại hội thành lập Hội Miễn dịch Ung thư Việt Nam

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(09/8)

 

·         9h Ban LĐK họp công tác điều chỉnh CTĐT VPK·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(10/8)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P.430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

Thứ Sáu (11/8)·         Trưởng Khoa Tham gia HĐ nghiệm thu đề tài của Bộ KHCN

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         Trưởng Khoa Tham gia HĐ nghiệm thu đề tài của Bộ KHCN

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thi Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Bảy

(12/8)

·         8h00 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Đại hội thành lập Hội Y học tái tạo và Trị liệu tế bào·

Bài viết liên quan