Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 03 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/9)

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5

·         10h Ban LĐK họp trưởng các đơn vị; 11h15 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa N.T. Nam họp quy hoạch CB KLEPT

·         7h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Hội đồng chấm LV ThS. P.332 T1; Tham gia họp xét SV các CTĐB và xét học vụ. P. 418 T1

·         P .Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Công tác theo giấy triệu tập của Bộ Giáo dục (đến hết ngày 22/9/2023)

·         13h-15h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1; Nghiệm thu chuyên đề đề tài

·         14h  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia tiếp đoàn tiền trạm của ĐSQ Nhật Bản tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông

Thứ Ba

(19/9)

·         9h Trưởng Khoa dạy Tiếng Anh học thuật cho Cao học

·         7h-10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “Sinh học biển”. K65 QT. 407-T5

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(20/9)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy “ĐVH ĐVCXS”. K67 SH. 102-T5
Thứ Năm

(21/9)

•   Trưởng Khoa Họp nhóm chuyên môn

•  9-12 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, lớp k66 TN, 304 T5

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng (cho K66 TNS) – P 301 T5

·         14 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tập huấn nâng cao năng lực xếp hạng đại học tại ĐHQG Hà Nội (P.418 T1)

Thứ Sáu (22/9)·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp thẩm định các CTĐT bậc Đại học của Khoa Sinh học. P.401 T1

·         9-12 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật, lớp k66 Sinh học, 206 T5

 

• 15h Trưởng Khoa dự Bài giảng đại chúng – tầng 7 T5
Thứ Bảy

(23/9)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn thành Nam Tham gia tiếp Hoàng thái tử Nhật Bản tại Bảo tàng SH

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề côn trùng học đại cương (P.325 T1)

·

Bài viết liên quan