Đề tài, dự án

Đề tài

Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch kháng ung thư cuae exsosome tiết từ các tế bào tua máu dây rốn người nhằm hướng tới ứng dụng trong chế tạo vắc... Xem thêm