Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

Bộ môn Sinh học tế bào tập trung nghiên cứu theo các hướng chính là: Ung thư học thực nghiệm: Với các nghiên cứu sàng lọc thuốc chống ung thư, liệu pháp... Xem thêm