Thông tin đào tạo

Tuyển học viên cao học làm đề tài luận văn 2021-2022

Bộ môn Sinh học tế bào cần tuyển 2 học viên cao học làm luận văn tại bộ môn cho các đề tài sau: Ảnh hưởng của cao dịch chiết thông đất lên quá trình... Xem thêm

Cơ hội nghiên cứu dành cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm 2021-2022

Nhóm Ung thư học thực nghiệm, cần 3-4 sinh viên năm thứ 3 cho các hướng nghiên cứu sau: 1. Nghiên cứu sử dụng tế bào miễn dịch chống ung thư 2. Sàng lọc... Xem thêm

Môn học

Bộ môn Sinh học Tế bào tham gia giảng dạy từ bậc đại học tới bậc tiến sĩ. Các môn học và chuyên đề bao gồm: Bậc đào tạo Môn học Nội dung tóm tắt... Xem thêm