Chuyên gia hãng Cytiva đến kiểm tra và update phần mềm

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sự sống, Trung tâm được trang bị Hệ thống tinh sạch Protein AKTA pure 25. – AKTA pure... Xem thêm

Biểu phí sử dụng thiết bị mới của Trung tâm NCKHSS (CELIFE)

Căn cứ vào Biên bản họp Cán bộ chủ chốt của Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ngày 17 tháng 3 năm 2022; để đảm bảo... Xem thêm

Đội ngũ cán bộ của TTNCKHSS

STT Họ và tên Học hàm/ Học vị Chức vụ 1. Nguyễn Quang Huy PGS.TS Trưởng Khoa Sinh học Giám đốc Trung tâm 2. Phạm Thế Hải PGS.TS Phó trưởng Khoa Sinh học Phó... Xem thêm

Giới thiệu chung về TTNCKHSS

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sự sống được thành lập năm 2006 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Sinh học phân tử và Công nghệ tế bào (thành lập năm 2001) và... Xem thêm

Các hướng nghiên cứu của TTNCKHSS

Sinh học phân tử tế bào Đa dạng sinh học, sinh thái học và ứng phó biến đổi khí hậu Khai thác và bảo tồn nguồn gen Sinh học môi trường và năng lượng... Xem thêm

Các đề tài, dự án thực hiện tại TTNCKHSS

STT Tên đề tài/dự án Cấp/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện 1.        Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gen... Xem thêm

Đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình Trọng điểm cấp Quốc gia về công nghiệp 4.0

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 2358/ĐHQGHN-KHCN ngày 14/8/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội và công văn 2197/BKHCN-VP ngày... Xem thêm

Hướng dẫn đăng ký sử dụng thiết bị của PTN chung (P 210 T2) và nội quy PTN

1. Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8h00 – 17h00 hằng ngày. 2. Quy định về sử dụng thiết bị: 2.1 Hướng dẫn đăng ký sử dụng thiết bị: – Các... Xem thêm

Hướng dẫn đăng ký sử dụng online các thiết bị của Trung tâm NCKHSS

Hướng dẫn đặt (book) sử dụng thiết bị của Trung tâm NCKHSS qua website https://celife.setmore.com: Click vào service (thiết bị) muốn lựa chọn Chọn Cán bộ hỗ trợ... Xem thêm

Phòng thí nghiệm chung về Sinh học phân tử và Phân tích (Core Facilities: Molecular Biology & Analytical LAB )

Địa điểm: phòng 210 và 208 nhà T2 Các chức năng chính: Là hệ thống cơ sở vật chất chung của Trung tâm NCKHSS và Khoa Sinh học để thực hiện: Các thí nghiệm... Xem thêm