Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 47 (Từ ngày 24/7/2023-28/7/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

24/7)

·         9h Ban LĐK họp BLĐK·         14h Trưởng Khoa họp HĐ thi đua KT mở rộng của Trường – P 418; T1Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm nghiên cứu

Thứ Ba

(25/7)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tham gia tiếp đoàn DGIST·         14h Trưởng Khoa và p. Trưởng Khoa họp dự án Trung tâm CNSH 4.0
 

Thứ Tư

(26/7)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(27/7)

·         Trưởng Khoa Họp tiến độ của NCS

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P.430 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Sáu (28/7)·         10h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung tham dự Bài giảng đại chúng – Hội trường tầng 7 T5

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Thẩm định CTĐT tại ĐH Việt Nhật

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Bài viết liên quan