Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 43 (Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

26/6)

·         10h Trưởng Khoa họp HĐ thẩm định sách

·         Trưởng Khoa Họp BM

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia đoàn Thực tập thiên nhiên tại VQG Cát Bà đến hết ngày 04/7/2023

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp BM

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

 

Thứ Ba

(27/6)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Chấm thi cao học

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

 

Thứ Tư

(28/6)

 

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Năm

(29/6)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dự HNTK năm học PTN trọng điểm Enzyme & Protein

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Chấm thi Cao học, P.324

·
Thứ Sáu

(30/6)

·         8h30 Trưởng Khoa dự Lễ trao bằng TN – Hội trường tầng 7 T5

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

·         14h Trưởng Khoa dự Hội thảo Hợp tác với doanh nghiệp

·         P.Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

Bài viết liên quan