Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 42 (Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

19/6)

·         Trưởng Khoa nghỉ phép cả ngày

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Khai mạc Chương trình trại hè HUS Family

 

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chấm thi

 

 

Thứ Ba

(20/6)

 

·         8 h 30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp Ban tổ chức trường hè 2023. P.301 nhà T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội thảo Vinmec

·         14h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam gặp gỡ trao đổi

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm nghiên cứu

 

Thứ Tư

(21/6)

 

·         Trưởng Khoa làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 T1

·         Trưởng Khoa làm việc chuyên môn
Thứ Năm

(22/6)

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp với Tổ điều hành TTTN Cát Bà 2023. VPK (dự kiến)

·
Thứ Sáu

(23/6)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học·         14h Trưởng Khoa cho thi Cao học

Bài viết liên quan