Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 41 (Từ ngày 12/6/2023 – 16/6/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

12/6)

·         9h Trưởng Khoa nhận bàn giao thiết bị TTNCKHSS nhà T2

·         9h30 Trưởng Khoa họp bộ môn

·         10h30 P Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam gặp mặt sinh viên các lớp K66 phổ biến kế hoạch TTTN Cát Bà 2023 tại P502 T4

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1

·         P Trưởng Khoa Nguyến Văn Vịnh họp Hội đồng tuyển sinh chuyên 2023

·

P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Ba

(13/6)

 

·         9h Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa chấm thhi

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(14/6)

 

·         8h30 Trưởng Khoa họp giao ban Trường P418 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(15/6)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp HĐ xét TN cấp Trường P301 T1

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam chấm thi

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tọa đàm trên Lê Thánh Tông

Thứ Sáu

(16/6)

·         Trưởng Khoa nghỉ phép đến hết ngày 19/6/2023

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tang sin h học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Bài viết liên quan