Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 28 (Từ ngày 13/3/2023-18/3/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(13/3)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Chi ủy

·         9h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung seminar nhóm nghiên cứu

·         14h – 17h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         15h – 18h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T4

·         14h-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp nhóm đề tài; Làm việc chuyên môn

 

Thứ Ba

(14/3)

 

·         9h-12h Trưởng Kha dạy TA học thuật cho CH – P 513 T5

·         9 h – 12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy SHTH – P 303 T5

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(15/3)

 

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T5

·         10h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp Ban điều hành Hội nghị KHSV

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm triển khai đề tài

·         14h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Gặp đại diện Medlatec để trao đổi nghiên cứu

Thứ Năm

(16/3)

·         9h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp tại VAST

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy SHTH – P 301 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Sáu

(17/3)

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia đoàn tiền trạm Cát Bà đến hết 18/3/23

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·

Bài viết liên quan