Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 36 của BLĐ Khoa (Từ ngày 10/5/2021 -14/5/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(10/5)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 -9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm kiểm định tại P428 –T1 (cả tuần)

·       Trưởng Khoa làm việc tại Viện Hàn lâm KH và CN (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia chấm báo cáo HNKHSV cấp trường (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”

Thứ Ba

(11/5)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 – 11h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN online (10h00 –12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”
 

Thứ Tư

(12/5)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia tiếp nhận thiết bị dự án PTN cơ bản phục vụ thực hành·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia tiếp nhận thiết bị dự án PTN cơ bản phục vụ thực hành

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN (13h00 -15h00)

 

Thứ Năm

(13/5)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia tiếp nhận thiết bị dự án PTN cơ bản phục vụ thực hành

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 – 15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia tiếp nhận thiết bị dự án PTN cơ bản phục vụ thực hành

Thứ

Sáu

(14/5)

·       Trưởng Khoa dạy IBO trực tuyến

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy IBO trực tuyến

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan