Seminar, Hội nghị, Hội thảo

Hội nghị khoa học Khoa Sinh học năm 2018: Nghiên cứu khoa học sự sống trước yêu cầu hội nhập quốc tế

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Hội nghị khoa học Sinh học, “Nghiên cứu  khoa học sự sống trước yêu cầu hội nhập quốc tế” đã diễn ra tại Hòa Lạc, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý của ĐHQG Hà Nội và Bộ KHCN cùng toàn bộ cán bộ khoa Sinh học.

Hội nghị đã thảo luận các vấn đề tồn tại và thách thức hiện nay trong nghiên cứu khoa học sự sống và định hướng cho các nghiên cứu về lĩnh vực này trước yêu cầu hội nhập với quốc tế ngày càng cao. Các công trình nghiên cứu khoa học nổi bật của các cán bộ và nhóm nghiên cứu tại Khoa Sinh học cũng được báo cáo tại hội nghị.

Bài viết liên quan