Bộ môn Di truyền học

Đề tài, dự án

– Nghiên cứu protease 3CL (chymotrypsin-like protease) của SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số KLEPT.20.01. Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Nho Thái. Thời gian thực hiện 2020-2022.
– Nghiên cứu gen mã hóa peptide cathelicidin ở một số giống bò bản địa Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số KLEPT.18.02. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân. Thời gian thực hiện 2018-2021.
– Phân tích hệ gen các chủng virut HAdV gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.17.19. Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Sáng. Thời gian thực hiện 2017-2019.
– Nghiên cứu cấu trúc và chức năng các protein tham gia hình thành kênh chuyển vị xuyên màng tế bào vật chủ của hệ tiết loại III ở vi khuẩn Aeromonas hydrophila. Đề tài Nafosted, mã số 106-NN.02-2016.58. Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Sáng. Thời gian thực hiện 2016-2019.
– Nghiên cứu tạo chế phẩm chứa catalase và các chiết xuất hợp chất thiên nhiên nhằm ứng dụng trong phát triển dầu dưỡng trị chứng bạc tóc sớm. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.16.82. Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Nho Thái. Thời gian thực hiện 2016-2019.
– Nghiên cứu tạo chủng nấm dược liệu Monascus không tổng hợp citrinin để  phục vụ sản xuất monacolin K bằng kỹ thuật CRISPR/Cas9. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số KLEPT.16.02. Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Đức Long. Thời gian thực hiện 2016-2020.
– Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gene mã hóa cho protein vận chuyển ion Na+. Đề tài NAFOSTED, mã số 106-NN.02-2013.47. Chủ trì TS. TS. Đỗ Thị Phúc. Thời gian thực hiện 2014-2017.

Bài viết liên quan