Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

1. Nghiên cứu đột biến gen sửa chữa bắt cặp sai (MMR) liên quan đến ung thư đại trực tràng không polyp di truyền ở người Việt Nam. Đề tài cấp Đại học... Xem thêm