Giới thiệu

Được thành lập tháng 9 năm 1966, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Di truyền học là một trong những đơn vị chủ chốt, đóng góp nhiều thành tích trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Sinh học và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Hiện nay, đội ngũ cán bộ cơ hữu của Bộ môn gồm 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ và 1 Cử nhân.
Bộ môn Di truyền học có hai nhiệm vụ cơ bản:
– Đào tạo các cấp từ Đại học đến Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học – thuộc các ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học.
– Nghiên cứu phát triển lĩnh vực khoa học Di truyền học.
Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; đào tạo chuyển giao các kỹ thuật di truyền ứng dụng.
Các môn học đang giảng dạy: Di truyền học; Di truyền học phân tử; Di truyền học hóa sinh; Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut; Cơ sở Di truyền Chọn giống thực vật; Di truyền học động vật; Di truyền học ung thư; Di truyền học người; Bệnh học di truyền; Di truyền học miễn dịch…

LIÊN HỆ
Văn phòng Bộ môn: P237 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3858 4748
Fax: 024 3858 2069
Email: ditruyenhoc@hus.edu.vn

Giới thiệu

Được thành lập năm 1966, Bộ môn Di truyền học là một trong các đơn vị của Khoa Sinh học góp phần đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao, chuyên sâu về... Xem thêm