Bộ môn Di truyền học

Các môn học đang giảng dạy

Di truyền học; Di truyền học phân tử; Di truyền học hóa sinh; Di truyền học sinh vật nhân sơ và virut; Cơ sở Di truyền Chọn giống thực vật; Di truyền học động vật; Di truyền học ung thư; Di truyền học người; Bệnh học di truyền; Di truyền học miễn dịch…

Bài viết liên quan