Đoàn thể

Lễ trao học bổng GS.Võ Quý năm học 2017-2018

Nhằm khuyến khích quá trình học tập và phấn đấu của sinh viên Khoa Sinh học, trong những năm qua GS. Võ Quý đã trao nhiều suất học bổng cho các sinh viên Khoa Sinh học có thành tích học tốt và vượt khó. Năm 2017, quỹ học bổng của GS.TS.NGND. Võ Qúy dành tặng 10 suất học bổng cho các em sinh viên của Khoa Sinh học. Ngày 21/3/2018, Khoa Sinh học phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã long trọng tổ chưc “Lễ trao học bổng GS. Võ Quý” năm học 2017-2018.

Bài viết liên quan