Nghiên cứu

Hợp tác với viện Academia Sinica (AS), Đài Loan

Năm 2018, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN với Academia Sinica (Đài Loan), Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với viện Viện Sinh học Phân tử (Institute of Molecular Biology -IMB), Academia Sinica (AS), Đài Loan về nghiên cứu và trao đổi sinh viên.

Từ năm 2019 cho đến nay, Khoa Sinh học, ĐHKHTN thường xuyên cử từ 1-2 sinh viên tham gia chương trình “Spring Internship Program”. Đây là chương trình được IMB, Academia Sinica (AS), Đài Loan tổ chức hàng năm.

Đây là cơ hội tốt để các sinh viên có thể tích lũy thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu, giao lưu với nhiều sinh viên từ các nước khác, đồng thời cũng là bước đệm để sinh viên của Khoa Sinh được nhận cơ hội học tập sau đại học tại Viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới này của Đài Loan.

Bài viết liên quan