Quốc tế

Hợp tác với trường Đại học Yang Ming – Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trường đại học Yang Ming, Đài Loan trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cho đến nay, Khoa Sinh học, ĐHKHTN và Trường đại học Yang Ming, Đài Loan đã thường xuyên trao đổi chuyên môn: Các giáo sư trường Đại học Yang – Ming sang giảng dạy tại Khoa Sinh học. Hàng năm có từ 1 đến 2 sinh viên Khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên được chọn sang đào tạo ngắn hạn từ 2 đến 6 tháng tại trường Đại học Yang – Ming. Đây là cơ hội tốt để các sinh viên có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm học tập và nghiên cứu, đồng thời cũng là cơ hội để hai bên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và cùng xây dựng các dự án nghiên cứu chung.

Bài viết liên quan