Quốc tế

Hợp tác với viện KAIST – Hàn Quốc trong nghiên cứu và trao đổi sinh viên

Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Viện KAIST- Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy.

Gần 10 năm nay, Khoa Sinh học, ĐHKTTN và viện KAIST thường xuyên trao đổi sinh viên thực tập hè. Đây là cơ hội tốt để các sinh viên có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm học tập và nghiên cứu, đồng thời cũng hiểu biết thêm về văn hóa, con người và thiên nhiên nước bạn. Ngoài ra, các sinh viên trao đổi sẽ là cầu nối cho những hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa Sinh học với đối tác.

 

 

Bài viết liên quan