Quốc tế

Hợp tác với trường Đại học Liege, Bỉ

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Trung tâm GIGA (Interdisciplinary Center for Biomedical Research), Trường Đại học Liege vương quốc Bỉ trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y sinh.

Từ năm 2016 cho đến nay, Khoa Sinh học, ĐHKHTN đã có 2 đề tài hợp tác với Đại học Liege, Bỉ, với tổng kinh phí lên đến hơn 500 nghìn Euro. Hiện tại 2 nghiên cứu sinh là cán bộ của Khoa Sinh học đang học tập tại Đại học Liege, Bỉ trong khuôn khổ đề tài hợp tác song phương “EXPLORING THE MEDICAL, (ECO)-TOXICOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF NATURAL EXTRACTS IN NORTH VIETNAM” được triển khai từ năm 2018-2023.

Bài viết liên quan