Đoàn thể

Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 tại Tam Đảo

Hướng tới và chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ viên chức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2015, Khoa Sinh học đã tổ chức Họp tổng kết  năm học 2014-2015 cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2015-2016 và bình bầu các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể trong Khoa tại thị trấnTam Đảo vào ngày 08/07/2015.

Điều hành cuộc họp do đoàn chủ tịch gồm:

– PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, chủ nhiệm Khoa Sinh học

– PGS.TS. Nguyễn Trung Thành, phó chủ nhiệm Khoa Sinh học

Ban thư ký gồm:

– TS. Lê Hồng Điệp

– ThS. Lê Lan Phương

Ảnh 1: Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị gồm PGS.TS. Nguyễn Quang Huy và PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Nhìn lại những hoạt động trong năm học 2014-2015, Ban chủ nhiệm Khoa và toàn bộ cán bộ viên chức trong Khoa đều ghi nhận Khoa đã hoàn thành các  kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ năm học trước. Trong năm học này, Khoa đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như:

– Kết quả đào tạo sau đại học: đang đào tạo 1109 học viên cao học và 40 nghiên cứu sinh, trong đó có 12 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp cơ sở và 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Các chính sách phát triển khoa học công nghệ của Khoa như thành lập quỹ Biofun, tổ chức hội nghị khoa học của Khoa Sinh học, Hội nghị liên ngành với Khoa hóa học, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa sinh học năm 2015 với 69 báo cáo. Bên cạnh đó, Khoa có 27 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế, tuy nhiên số lượng các đề tài nghiên cứu giảm và đặc biệt là chưa có đề tài lớn.

– Hoàn thiện trang Web và bảng tin của Khoa, bổ sung thêm nhiều đầu sách, bổ sung thêm các thiết bị văn phòng cho Khoa và các bộ môn trong Khoa.

– Hợp tác phát triển với các Viện, Trường của Hàn Quốc như KAIST và DGIST

– Tổ chức cán bộ: đã tuyển dụng được thêm 1 giảng viên và ký hợp đồng với 3 cán bộ mới. Có 2 giảng viên đã được công nhân chức danh Phó giáo sư.

– Các hoạt động đoàn thể khá tích cực như: câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá. Liên chi đoàn đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên ngành hữu ích cho sinh viên.

Ảnh 2: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy tổng kết các hoạt động trong năm học 2014-2015

Bên cạnh hoạt động tổng kết năm học 2014-2015, Ban chủ nhiệm Khoa cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015-2016 như:

– Thực hiện tốt tuyển sinh đại học và sau đại học

– Xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học

– Mở rộng hợp tác xâu dựng nhóm nghiên cứu mạnh

– Chuẩn bị tích cực cho việc chuyển lên Hòa Lạc

Ảnh 3: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động của Khoa trong thời gian tới
Ảnh 4: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy thảo luận cùng các cán bộ viên chức để hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động trong năm học 2015-2016

Bài viết liên quan